موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/01/27
اتوبوس‌های بین‌راهی فرسوده
با وجود خطرات احتمالی جاده ها، وضعیت اتوبوس‌های بین شهری استان مناسب نیست و باید از ناوگان مناسب تری استفاده شود.
دوانلو-بیرجند
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code