موضوعات
خراسان جنوبی

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 05138492079 [ستون صدای همشهری برای نوشتن مشكلات شما خراسانی‌هاست، معضلاتی كه منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکلات با ما تماس بگیرید.]
1396/01/26
  توزیع نشدن  قبوض گاز
توزیع قبوض گاز در برخی مناطق بیرجند به موقع و دقیق انجام نمی‌شود. ساکن مهرشهر هستیم و در دو دوره قبض گاز دریافت نکردیم.
ادیبی-بیرجندارسال پیام اشتراک 
 
 Security code