موضوعات
خراسان جنوبی

اجرای بیش از ۴۵۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در خراسان جنوبی

نویسنده:
مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اجرای حدود ۴ هزار و ۵۹۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان گفت: ۲۶۶ کیلومتر از شبکه مزبور در 6ماه نخست امسال در استان اجرا شده است.
1396/08/01
 به گزارش تسنیم، «سیدمحمود هاشمی» در بازدید از شبکه تعذیه و توزیع گاز در شهرستان بیرجند اظهار کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و پوشش جامع مناطق مختلف شهری و روستایی استان بیش از 4 هزار و 590 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز و 826 کیلومتر خطوط انتقال گاز در خراسان‌جنوبی اجرا شده است. وی بیان کرد: از این میزان شبکه اجرا شده 2 هزار و 334 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری و 2 هزار و 256 کیلومتر شبکه روستایی است. مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه درحال حاضر 21 شهر و 215 روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند تصریح کرد: در حال حاضر 93 درصد خانوار شهری و 36/5 درصد خانوار روستایی استان تحت پوشش گاز طبیعی هستند. هاشمی همچنین از مصرف بالغ بر760 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 6ماهه نخست امسال در استان خبر داد و گفت: بخش نیروگاهی در استان با مصرف بالغ بر 582 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با 77 درصد بیشترین میزان مصرف گاز طبیعی را به خود اختصاص داده است. وی افزود: پس از بخش نیروگاهی، بخش‌های خانگی، تجاری و عمومی با مصرف بیش از 76 میلیون مترمکعب، 10 درصد میزان مصرف گاز را در مدت مذکور  به خود اختصاص دادند.  مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی تصریح کرد: در بخش‌های صنعتی، سیمان و حمل نقل نیز در مجموع 13 درصد گاز طبیعی در استان مصرف شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code