موضوعات
کرمانشاه

کرمانشاه - نمایشگاه بوی ماه مهر

نویسنده: یلدا نعمتی - محمود آهنگرنژاد
1397/06/24
با فرا رسیدن ماه مهر و شروع بکار مدارس دانش آموزان به خرید وسایل مورد نیاز میپردازند. در این راستا نمایشگاه بوی ماه مهر در پارک شاهد محل داییمی نمایشگاههای شهر کرمانشاه افتتاح و با حضور پرشور مردم همراه است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code