موضوعات
کرمانشاه

لکی؛ گویش یا زبانی مستقل؟

نویسنده: فرحناز چراغی
«توصیف ساختار زبان لکی»، «ریشه‌شناسی و معناشناسی در زبان لکی» و «واج، تکواژ و واژه در زبان لکی» از جمله کتبی است که به همت دکتر «فرامرز شهسواری» به تازگی وارد بازار شده است...
1394/07/15
«توصیف ساختار زبان لکی»، «ریشه‌شناسی و معناشناسی در زبان لکی» و «واج، تکواژ و واژه در زبان لکی» از جمله کتبی است که به همت دکتر «فرامرز شهسواری» به تازگی وارد بازار شده است. در این کتب به طور علمی به مطالعات زبان‌شناسی در زبان لکی در ایران پرداخته شده است. موضوع این کتب در زمینه دستور زبان لکی است.
 «فرامرز شهسواری» در گفت و گو با همشهری به معرفی این کتاب‌ها پرداخت و تصریح کرد: کتاب «توصیف ساختار زبان لکی» به جنبه‌های صرفی و نحوی زبان لکی و ساختار ارگاتیوی آن می‌پردازد. در این کتاب کاربرد اسم، فعل، ضمیر و دیگر مقوله‌های نحوی براساس نظریه گشتاری و ساختار خاص نحوی زبان لکلی پرداخته شده است. همچنین در این کتاب به طور کلی جایگاه مقوله‌های نحوی در زنجیره عادی زبان توضیح داده شده است.

ریشه‌یابی زبان لکی
مدرس دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه گفت: نظریه کلی درباره زبان‌های غربی ایرانی این است که زبان لکی را زیر مجموعه زبان کردی یا لری می‌دانند، اما بنده در این کتاب‌ها لکی را زبانی مستقل معرفی کرده‌ام. وی درباره کتاب «واج، تکواژ و واژه در زبان لکی » گفت: در این کتاب سعی شده به ساختار آوایی و واجی زبان لکی پرداخته شود و حدود 34 واج از این زبان استخراج شده است. از نظر ساختار هجایی، لکی 10هجا دارد. همچنین فرایند‌های واژه سازی در زبان براساس هنجار امروزی زبان لکی توضیح داده شده است.
 دکتر شهسواری به کتاب «ریشه شناسی و معنا شناسی در زبان لکی » پرداخت و گفت: این کتاب در باره ریشه یابی زبان لکی با دیگر گویش‌های ایرانی غربی و ادوار تاریخی زبان‌های ایرانی است و در مجموع بعضی از واژگان لکی تا اوستایی باستان ریشه یابی شده است. همچنین از نظر نظام معنا شناسی در این کتاب مولفه‌های معنایی زبان لکی بررسی شده است.

کتاب‌هایی براساس اصول زبان‌شناسی
این کتاب‌ها برای نخستین بار است که براساس اصول علمی زبان‌شناسی تهیه و تدوین شده اند. معمولا اظهار نظرها درباره گویش‌های ایران طبق گزارش‌های غیرعلمی و غیرتخصصی است. بنابراین در این کتاب‌ها تلاش شده آنچه در زبان‌شناسی ایرانی مدنظر ایران‌شناسان بزرگ جهانی است، پیاده شود.
این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به این‌که در زبان‌شناسی، زبا ن مهم ترین و اصلی‌ترین عامل فرهنگی است، ادامه داد: گویش‌ها و زبان‌های ایرانی به هیچ عنوان در تضاد با زبان فارسی معیار قرار نمی‌گیرند، زیرا همگی دارای هسته‌ ارتباطی مشترکی هستند و ریشه همه این زبان‌ها به فارسی باستان می‌رسد. بنابراین هر چه بیشتر به عمق مطالب وارد شویم یافته‌های جدیدی از وحدت قوم ایرانی پیش روی ما گشوده می‌شود. کتاب‌های «توصیف ساختار زبان لکی» به قیمت 9 هزار تومان، « واج، تکواژ و واژه در زبان لکی» با قیمت 7500 تومان و « ریشه‌شناسی و معناشناسی در زبان لکی» به قیمت 8500 تومان و هر سه‌ اثر با شمارگان 1100نسخه از سوی انتشارات طاق‌بستان چاپ و روانه بازار شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code