موضوعات
کرمانشاه

کرمانشاه - طبیعت اطراف روانسر

نویسنده: محمود آهنگرنژاد
1397/02/30
با شروع فصل بهار و سر سبز شدن زمین و درختان، طبیعت جان تازه ای گرفته و صحنه های بهاری زیبایی خلق میشود.
شهر روانسر که در استان کرمانشاه قرار دارد یکی از مناطقی است که در درون و اطراف شهر مناظر طبیعی و بسیار زیبایی وجود دارد.هر ساله با شروع بهار و سال جدید بسیاری از مردم استان جهت تفریح به این شهر مراجعت میکنند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code