موضوعات
کرمانشاه

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 38222814-083 [ستون صدای همشهری برای بازتاب مشكلات شما شهروندان کرمانشاهی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/09/14
  انباشت زباله ‌در زمین های خاکی
مردم شهرک امام(ره) زباله های خود را داخل زمین های اطراف می ریزند. بوی بد این زباله ها برای ساکنین اطراف این زمین های خالی بسیار آزار دهنده است. امیدواریم شهرداری درصدد رفع این مشکل برآید.
کرمی - کرمانشاه

 هزینه های اضافی مهدهای کودک ‌
بسیاری از مهدهای کودک غیر از شهریه های ماهانه هزینه های جانبی از والدین بچه ها دریافت می کنند. این در حالی است که مدیران در هنگام ثبت نام ازدریافت هیچ گونه هزینه دیگری به‌جز شهریه صحبت نمی کنند.
رحمان فر  - کرمانشاه

 چرا مسئولان راه آهن را فراموش کرده اند
راه آهنی که قرار بود در پاییز به بهره برداری برسد، با آمدن زلزله به فراموشی سپرده شد. تکمیل راه آهن  در این شرایط خود می توانست در امدادرسانی ها کمک کند.
صبوحی- کرمانشاهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code