موضوعات
کرمانشاه

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 38222814-083 [ستون صدای همشهری برای بازتاب مشكلات شما شهروندان کرمانشاهی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/09/12
  تجمع زباله ها در محل اسکان زلزله زده ها
زباله در محل اسکان مردم در مناطق زلزله زده تلنبار شده است. از شهرداری درخواست جمع آوری و دفن زباله ها به صورت اصولی را داریم.
یک شهروند-سرپل ذهاب

  خیابان  پر خطر
ساکن محله بازرگانی هستیم. سرعت تردد خودروها در خیابان دانشجو مقابل بیمارستان 520 ارتش  بسیار بالاست، به نحوی که عبور و مرور مردم برای گذر از خیابان سخت است . لطفا پلیس راهنمایی و رانندگی و شهرداری فکری برای اصلاح هندسی این محیط کند یا با نصب سرعتگیر مشکل این خیابان را برطرف کند.
آزادی- کرمانشاه

  جمع آوری نامناسب زباله در منطقه 3
خودروهای حمل زباله در منطقه 3 شهرداری در کارجمع آوری زباله ها دقت ندارند و پس از جمع آوری زباله ، مقدار زیادی از آن در کوچه و خیابان پخش می شود. لطفا شهرداری نظارت کند.
یک شهروند-کرمانشاهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code