موضوعات
کرمانشاه

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 38222814-083 [ستون صدای همشهری برای بازتاب مشكلات شما شهروندان کرمانشاهی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/09/07
  جمع آوری زباله
در کوچه ها و خیابان های مناطق زلزله زده ثلاث باباجانی زباله زیادی جمع شده است‌که با آغاز بارندگی از آنها بوی بدی می آید. لطفا این آشغال ها از سوی ارگان‌های مربوط جمع آوری شود.
ویسی - ثلاث باباجانی

  خودروهای دوره گرد
با اینکه حدود 2 هفته بیشتر از زلزله گذشته است، ولی هنوز خودرو‌های باری می آیند و در کوچه ها از مردم طلب کمک می کنند. بعضی از این خودروها کمک های مردمی را جمع آوری و برای خود انبار می کنند. خواهشمندیم به این مساله رسیدگی کنید.
مستوفی - کرمانشاه

  رسیدگی به محل های اسکان
از روز زلزله تا به حال چندین چادر برای زلزله زدگان در مناطق مختلف شهر کرمانشاه دایر شده است. از مردم نوع دوست شهرم تقاضا دارم در حدی که می‌توانند از این عزیزان دلجویی کنند و اگر نیاز به وسیله دارند، به آنها اهدا شود.
رحیمی تبار – کرمانشاه
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code