موضوعات
کرمانشاه

صدای همشهری

نویسنده:
0218892308 یا 38222814-083 [ستون صدای همشهری برای بازتاب مشكلات شما شهروندان کرمانشاهی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/07/16
  ‌ناامنی در اطراف درمانگاه شبانه روزی آزادی
درمانگاه شبانه روزی آزادی به خاطر واقع شدن در جایی که شب ها محل تجمع فروشندگان مواد و متکدیان است امنیت کافی ندارد. این نا امنی در اواخر شب به حداکثر خود می رسد؛ به شکلی که خیلی از بیماران برای معاینه و درمان به دیگر مراکز درمانی می روند. لطفا به این وضعیت رسیدگی کنید.
الهامی - کرمانشاه

  دیر آمدن پزشکان
بسیاری از پزشکان بسیار دیر به مطب هایشان می آیند و بیماران ساعت ها در مراکز پزشکی به ویژه مطب های خصوصی سرگردان هستند. لطفا مسئولان نظارت کنند.
راوندی - کرمانشاه

  سرعت پایین اینترنت در نوکان
در شهرک نوکان سرعت اینترنت بسیار پایین است. علاوه بر این در ماه چندین بار اینترنت دچار اختلال می‌شود. لطفا از اداره مخابرات بخواهید که این مساله را بررسی کند.
عزیزی – کرمانشاه

  ‌وضع نابسامان محله بنت الهدی
ساکن بلوار بنت الهدی هستیم. چندسالی است که مرکز خدمات بیماران کلیوی سر چهارراه سیلو تخریب و به محلی برای تجمیع اراذل و اوباش و مواد فروش‌ها تبدیل شده است.‌بارها این موضوع را به مسئولان گزارش داده ایم و گفته ایم که حضور این‌ها در مرکز شهر موجب سلب آسایش و امنیت اهالی شده اما هیچ اقدامی در این باره انجام نشده.
از سوی دیگر مدتی است که این اراذل و اوباش شب‌ها پشت منازل اهالی چادر می زنند و گاهی در انظار عمومی حمام می کنند. زنان کارتن خواب و خیابانی‌هم پشت منزل ما جمع  می‌شوند. این اوضاع باعث وحشت اهالی شده. به پلیس ۱۱۰ زنگ می زنیم می‌گویند مربوط به شهرداری می شود. شهرداری هم به اورژانس اجتماعی محول می کند و همینطور بهزیستی و نیروی انتظامی به همدیگر پاس می‌دهند. از مسئولان تقاضای رسیدگی داریم.
رضایی به نمایندگی از ساکنان بنت الهدی

‌  ‌ اتوبوسرانی امکاناتی ندارد
پایانه های اتوبوسرانی شهر کرمانشاه از هیچ نوع امکانات رفاهی بهره مند نیستند. لطفا سازمان اتوبوسرانی رسیدگی کند.
نظری – کرمانشاهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code