موضوعات
کرمانشاه

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 38222814-083 [ستون صدای همشهری برای بازتاب مشكلات شما شهروندان کرمانشاهی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/07/12
  کمبود اتوبوس در خط فردوسی
اتوبوس های مسیر فردوسی به آزادی همیشه شلوغ  و بسیاری از مسافران  سرپا هستند. از اتوبوسرانی در خواست می کنیم فکری برای بهبود وضعیت این خط کنند. این خط یکی پرترددترین مسیرهای شهر است که نیازمند توجه بیشتر از لحاظ تامین امکانات حمل و نقل است.
یک شهروند-کرمانشاه

  آسفالت نامناسب زیباشهر
ساکن شهرک زیبا شهر هستیم. مدت‌هاست که آسفالت این محله نیازمند ترمیم است و بارها به شهرداری منطقه مراجعه کرده‌ایم اما نتیجه نگرفته‌ایم. لطفا مسئولان رسیدگی کنند.
صادق نظری- کرمانشاه

  سامانه گرمسیری به کجا رسید؟
موضوع سامانه گرمسیری و اختصاص دادن زمین های حوزه قصر شیرین به کجا رسید؟ لطفا مسئولان مطالبات مردم جنگزده قصرشیرین را پیگیری کنند و با رسیدگی به منطقه مانع از مهاجرت مردم آن دیار شوند.
یک معلم-کرمانشاهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code