موضوعات
کرمانشاه

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 38222814-083 [ستون صدای همشهری برای بازتاب مشكلات شما شهروندان کرمانشاهی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/07/11
  ترافیک محله بازرگانی
ساکن محله بازرگانی هستیم. این محله از محله‌های قدیمی و پرتردد کرمانشاه است. خیابان‌ منتهی به دادگاه بسیار شلوغ و پر ترافیک است. از مسئولان تقاضای رسیدگی و ساماندهی ترافیک این محل را داریم.
یک شهروند

  شهرک نیروی انتظامی‌کنگاور نیازمند رسیدگی
شهرک ولی عصر (عج)  معروف به  نیروی انتظامی در شهرستان کنگاور مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته است.  از مسئولان درخواست رسیدگی جدی به این محله را داریم.
جمعی از اهالی شهرک نیروی انتظامی

  وضعیت نامناسب پیاده روهای‌خیابان شریعتی
هر چند وقت یکبار شاهد سنگفرش‌کردن پیادروهای خیابان شریعتی هستیم اما متاسفانه شاهدیم که این سنگفرش ها همیشه از جا کنده شده اند و باعث آزار مردم می شوند.  از مسئولان شهرداری درخواست داریم هنگام سنگفرش کردن، از مصالح بهتری استفاده کنند.
محمدی- کرمانشاهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code