موضوعات
کرمانشاه

صدای همشهری

نویسنده:
02188932308 یا 38222814-083 [ستون صدای همشهری برای بازتاب مشكلات شما شهروندان کرمانشاهی است. مواردی منعكس می‌شوند تا مسئولان آنها را بخوانند و در پی یافتن راه حلی برای رفع آنها برآیند. برای گفتن مشکلات خود با ما تماس بگیرید.]
1396/05/16
  آبیاری بی وقت بوستان‌های جوانرود
جوانرود ازفضای سبزکافی برای تفریح و آرامش همشهریان برخوردار نیست. مردم هم در ایام تابستان، اوقات فراغت را  در این اماکن نه چندان وسیع می گذرانند که گاه دیده می‌شود شهرداری ساعت 23 شب یعنی در اوج تجمع مردم، شروع به آبیاری  چمن‌ها می‌کند. در خواست داریم رعایت حال مردم بشود. مردم مجبور می‌شوند با عجله وسایل خود را جمع و با ناراحتی پارک را ترک کنند.
محمد عزیزی- جوانرود

   نبود تاکسی در مسکن مهر جوانرود
از شهرداری درخواست می‌کنیم‌که برای ساکنان  مسکن مهر در جوانرود ایستگاه تاکسی احداث کنند. مردم با مشکلات زیادی در این زمینه مواجه هستند.
یک شهروند-جوانرودارسال پیام اشتراک 
 
 Security code