موضوعات
کاشان

وقتی مصرف قلیان عرف می‌شود

نویسنده: فرزانه ولی زاده
یکی از اعتیادهای پنهان که می‌تواند منشأ اعتیادهای دیگر شود، گرایش به نیکوتین از جمله قلیان است که با رواج یافتن قلیان سراها در شهرهای مختلف باید نگاه ویژه ای به مضرات و پیامدهای آن داشت...
1394/06/09
یکی از اعتیادهای پنهان که می‌تواند منشأ اعتیادهای دیگر شود، گرایش به نیکوتین از جمله قلیان است که با رواج یافتن قلیان سراها در شهرهای مختلف باید نگاه ویژه ای به مضرات و پیامدهای آن داشت.
پدیده ای که با ترویج آن در مکان های تفریحی شاهد مصرف آن از سوی خانم‌ها و آقایان هستیم. اما از آنجا که مصرف این قبیل مواد زمینه را برای اعتیاد به هر ماده اعتیاد آور دیگری فراهم می کند باید مراقبت بیشتری در استفاده از آنها اعمال شود. از این رو جوانان امروز که پدران و مادران آینده هستند و مسئولیت تربیت نسل جدید را بر عهده دارند اگر در مسیر پیش رو درست قدم برندارند، فرزندانی شایسته وفهیم را به دنیا هدیه نخواهند کرد.
در این بین  مردان و زنان  با روی آوردن به بعضی اعمال از جمله مصرف مواد مخدر، فرصت‌های خود را برای به دست آوردن شأنی که آرزویش را دارند، از بین می برند؛ چه رسد به فرصت تربیت انسان های  فهیم.  
هر کس برای کاری که انجام می دهد دلایلی دارد. از دلایل گرایش به مواد مخدر در بین زنان می توان از شکننده بودن احساسات زنانه و به تبع آن احساس سرخوردگی در اجتماع و خانواده، از هم گسیختگی های عاطفی و خانوادگی، طلاق و مهم‌تر از همه نداشتن اعتماد به نفس و خوداتکایی و همچنین میل به تجربه هیجان و کسب لذت‌های آنی یاد کرد.
بعضی زنان از عوارض اعتیاد و آسیب رساندن مواد مخدر به جسم و  زنانگی خود، بی اطلاع هستند. این موضوع در بین مردان نیز صدق می کند. آنها نیز به عنوان پدران آینده جدای لطمه به جسم و روح خود دنیای آینده خویش را تباه می‌کنند و در تربیت فرزندان با مشکلات جدی مواجه می شوند. مواد مخدر پرخطر و صنعتی به‌راحتی در دسترس قرار نمی‌گیرد زیرا مأموران مبارزه با مواد مخدر، بیشتر آنها را کشف وضبط می کنند.  در این بین مسئول شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، آمار اعتیاد زنان را نسبت به مردان 7 تا 9 درصد  اعلام کرده است.  نکتۀ اصلی این است که مواد مخدر در تریاک، شیشه، کراک، مورفین، هرویین و انواع قرص خلاصه شده و گویی فقط با مشاهدۀ مصرف این موارد باید به فکر درمان و پیشگیری بیفتیم، که چنین نیست.
به گفتۀ پزشکان، «نیکوتین» موجود در تنباکوی قلیان سبب انرژی زایی و افزایش تمرکز فعالیت های ذهنی می شود، اما پس از مدتی عوارض اعتیاد را بروز می دهد.  گاهی هیجان حاصل از مصرف نیکوتین، فرد را از عوارض آن غافل می کند. انسان به این غفلت چنان عادت می کند که در مکان های عمومی این عرف را می‌شکند.  
کشیدن قلیان تبدیل به عرف و یکی از ارکان تفریح های جمعی شده است به ویژه که مردان و زنان درتفرجگاه‌ها، بی هیچ ابایی قلیان می کشند و از آنجا که با این کار مانند جرم برخورد نمی شود، خیال همه راحت است.  
کشیدن قلیان در ملأ عام، باعث تبلیغات و تاثیرات نامطلوب اجتماعی است که سلامت جامعه را به خطر می اندازد و راهی است برای مصرف های دیگر.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code