موضوعات
کاشان

جلسه شورای معاونین شهرداری کاشان

نویسنده:
جلسه شورای معاونین شهرداری به میزبانی معاونت عمرانی برگزار شد...
1394/06/18
جلسه شورای معاونین شهرداری به میزبانی معاونت عمرانی برگزار شد.
به گزارش مركز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری كاشان ،در این جلسه در خصوص موارد مربوط به بازرسی، ارزیابی عملكرد و رسیدگی به شكایات با حضور مدیر اداره بازرسی و رسیدگی به شكایات بحث و تبادل نظر شد و مصوب شد سازوکار و اركان مورد نیاز برای پویاسازی هر‌چه بیشتر این اداره ایجاد شود. همچنین مقرر شد در آستانه بازگشایی مدارس كمیته استقبال از مهر در مناطق با محوریت مناطق تشکیل شود و با نظارت معاونت‌ها را خود مناطق پیگیر مسائل مربوطه باشند.
شورای معاونین متشكل از شهردار به عنوان ریاست شورای معاونین، معاونت اداری و مالی، معاونت خدمات شهری، معاونت عمران، معاونت شهرسازی، معاونت حمل‌ونقل و ترافیك، مدیریت حراست و مشاور عالی و مدیر حوزه شهردار به عنوان دبیر شوراست و در خصوص موارد كلان در شهرداری و رویه ها و رویكرد های آتی تصمیم گیری می كند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code