موضوعات
اسلامشهر

کارنامه شورای شهر رباط کریم

نویسنده:
توسعه زیرساخت‌ها مهم‌ترین عملکرد دوره چهارم شورای شهر رباط کریم بوده است.
1396/03/13
به گزارش مهر، رئیس شورای شهر رباط کریم با بیان اینکه دوره چهارم شورای اسلامی شهر از ثمربخش ترین دوره‌های فعالیت شوراها در این شهر بوده است ، گفت: در این دوره با وجود چالش‌های فراوان با مشارکت و همدلی توانستیم نقش مهمی را در مدیریت شهر ایفا کنیم.
«رضا تاجیک» افزود: مهمترین موضوع در این دوره انتخاب شهردار جدید بود، که خوشبختانه شهردار منتخب با عملکردی مناسب و با همکاری و همدلی به وجود آمده، پروژه‌هایی در شهر عملیاتی شد.
 رئیس شورای شهر بیان کرد: در این دوره علاوه بر تعامل با همه نهادهای اجرایی و شهری و حل مسائل رویه‌های اداری و گره‌های موجود در اجرا، اقدامات مهمی در ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه با نهادها انجام شد.  وی اظهار داشت: بیش از ۱۶۰ طرح در راستای توسعه زیرساختهای شهری تصویب شد و چهار دوره بودجه سالانه شهرداری، صدها برنامه اجتماعی و فرهنگی در جهت توسعه شهر اجرا شد.
 تاجیک تصریح کرد: قضاوت و ارزیابی با مردم رباط کریم خواهد بود و آنچه انجام شده قدم کوچکی در جهت رشد و توسعه شهر بوده؛ البته نقص‌ها و کاستی‌هایی نیز وجود داشته است، که امیدواریم در آینده رفع شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code