موضوعات
اسلامشهر

نگاهی به مشکلات کار در معدن

نویسنده: رضا محمدی خبرنگاراستان‌ها
کافی است سخن از سختی کار شود. آن وقت است که همه دم از سختی کار معدن و معدنکاران می زنند. واقعیتی که همه به آن واقف هستند...
1396/02/20
کافی است سخن از سختی کار شود. آن وقت است که همه دم از سختی کار معدن و معدنکاران می زنند. واقعیتی که همه به آن واقف هستند اما سال هاست فعالان این بخش چشم انتظار تصویب قوانین حمایتی هستند؛ قوانینی که کمی از خستگی های به تن نشسته شان را رفع کرده و بذر امید به آینده را دل آنها زنده کند.
وارد معدن که شویم هم باید شنیدن صدای گوشخراش تجهیزات را به جان بخریم هم تاریکی زمین نمناک را و هم درجه حرارات نامطلوب در تونل ها را. اینجا کلکسیونی از شرایط سخت کاری کنار هم قرار گرفته تا کار معدن به عنوان سخت ترین کار دنیا معرفی‌شود. کاری که هر روز در کنار همه سختی هایش با دلهره‌هایی از جنس مرگ برای خانواده ها همراه می شود. در کنار همه سختی ها آنچه موجب حیرت دورماندگان از این محیط کاری می شود میزان درآمد کارگرانی است که برای کسب روزی حلال از جان مایه می گذارند. گرچه دریافت حق سختی کار به عنوان یکی از مزایای کار در معادن قلمداد می شود اما در هر 10 معدن شاید فقط کارگران یک معدن باشند که از این مزایا بهره مند می شوند. معوقات چندین ماهه حقوق کارگران معادن این روزها بار خستگی را برتن سیاه این کارگران دو چندان کرده است. اخبار تلخ از حوادثی که دامن کارگران سیاه چرده معادن را می گیرد تنها دلمان را به درد می آورد و بعد در سیاهی همان کار سخت معدن به فراموشی سپرده می شود. تجربه ثابت کرده که متاسفانه صدای مظلومیت کارگران از اعماق زمین به گوش کسی نمی رسد چرا که در غیر این صورت تدوین و تصویب قانونی برای حمایت کارگران این بخش باید تا کنون به نتیجه رسیده بود. وقتش رسیده که مسئولان به فکر چاره ای برای این مشکلات باشند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code