موضوعات
اسلامشهر

شبکه آبرسانی رباط‌کریم نو شد

نویسنده:
عملیات به روز رسانی ، نوسازی انشعابات و شبکه های آبرسانی قدیمی در رباط کریم انجام می شود.
1396/02/20
 به گزارش همشهری، مدیر امور بهره برداری آبفای رباط کریم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال، گفت : با توجه به ضرورت  خارج سازی شبکه و انشعابات قدیمی و فرسوده از مدار توزیع و جایگزینی خطوط و انشعابات جدید و مطابق با استانداردهای لازم  این موضوع از اوایل سال جدید در مناطق پیش بینی شده در رباط‌کریم انجام می شود.  رضا عنایتی امانی افزود: این پروژه در خیابان های داودیه و شهید فهمیده و کوچه‌های منشعب از جمله گلستان 5 ، قیام و کاج ، جمعاً به میزان 800 متر و با استفاده از لوله های پلی‌اتیلن از اواسط فروردین ماه آغاز شده و در حال حاضر با بیش از 60 درصد پیشرفت در حال انجام است .
وی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای عملیات اصلاح شبکه، انشعابات قدیمی و فرسوده نیز بازسازی مجدد می شوند که تا به‌حال تعداد 260 مورد از این انشعابات اصلاح شده و تا پایان عملیات نیز تعداد 500 رشته انشعاب اصلاح و بازسازی خواهد شد .
امانی اضافه کرد : کل این پروژه شامل عملیات اصلاح شبکه به طول 800 متر به همراه اصلاح و بازسازی 850 رشته انشعاب است که با اعتباری معادل1 میلیارد و 150 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی و جاری تامین شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code