موضوعات
اسلامشهر

آموزش مصرف بهینه آب به بانوان خانه دار پرند

نویسنده:
دوره‌های آموزشی آشنایی با وضع کمی و کیفی موجود آب آشامیدنی برای بانوان خانه دار در پرند برگزار می‌شود...
1395/01/22
دوره‌های آموزشی آشنایی با وضع کمی و کیفی موجود آب آشامیدنی برای بانوان خانه دار در پرند برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی آبفای جنوب غربی استان تهران، این دوره‌ها با هدف آموزش ساماندهی و پیشگیری از مصرف غیر ضروری، ایجاد فرهنگ مطلوب و بهینه درباره مصرف بهینه آب آشامیدنی و پرهیز از اسراف و تبذیر این مایع حیات بخش در مجتمع‌های مسکونی، مساجد و مدارس شهرهای تحت پوشش این شرکت برگزار خواهند شد.در این دوره‌ها بانوان خانه دار علاوه بر آگاهی از وضع کمی و کیفی و موارد مربوط به تهیه، انتقال و توزیع آب آشامیدنی از مناطق دور و نزدیک با روش‌های مصرف بهینه آشنا می‌شوند.مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای جنوب غربی در‌این‌باره گفت: با توجه به کمبود منابع آبی، فقر سفره‌های زیرزمینی و مهاجر پذیری و تراکم جمعیتی بالا موضوع فرهنگسازی و کنترل مصرف آب از اولویت‌های ما محسوب می‌شود.
«مبین حسین پور» اظهار امیدواری کرد با اجرای این برنامه‌ها به صورت کلان و کلی در همه شهرهای تحت پوشش شاهد ایجاد فرهنگ مصرف صحیح آب در همه شهرهای تحت پوشش باشیم.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code