موضوعات
اصفهان

چارت سازمانی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور باید در شهرداری رعایت شود

نویسنده:
شهردار اصفهان گفت: اجرای ابلاغیه وزارت کشور قطعا یکی از اولویت‌ها و برنامه‌ها در شهرداری اصفهان است، چراکه باید چارت سازمانی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور رعایت شود...
1396/07/19
 شهردار اصفهان گفت: اجرای ابلاغیه وزارت کشور قطعا یکی از اولویت‌ها و برنامه‌ها در شهرداری اصفهان است، چراکه باید چارت سازمانی ابلاغ شده از سوی وزارت کشور رعایت شود.
قدرت‌الله نوروزی در گفت‌وگو با فارس درباره ابلاغیه وزارت کشور مبنی بر تغییر کلی در سازمان شهرداری‌ها، پست‌های مصوب و وضعیت سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها اظهار کرد: وزارت کشور بر اجرای این ابلاغیه تأکید دارد و در برخی استان‌ها نیز اجرایی شده است.  وی افزود: با اجرای دستور وزارت کشور برخی از سازمان‌های شهرداری اصفهان در یکدیگر ادغام می‌شوند و طبیعتا در این صورت برخی از آنها حذف خواهند شد. همچنین برخی از پست‌ها در شهرداری اصفهان از «مدیر» به «مدیرکل» ارتقا پیدا خواهد کرد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code