موضوعات
اصفهان

رابطه سازنده میان مدیران شهری و شهروندان

نویسنده: مصطفی رضاحسینی
تقویت اعتماد شهروندان و کسب رضایت آنان در مجموعه مدیریت شهری ضرورت دارد...
1396/05/22
 تقویت اعتماد شهروندان و کسب رضایت آنان در مجموعه مدیریت شهری ضرورت دارد. کم‌توجهی به معضلات شهری موجب قانون گریزی شهروندان می‌شود و باید رفع معضلات در راس اقدامات قرار گیرد. وجود معضل‌های بزرگ شهری از جمله ترافیک، رعایت نکردن قوانین عبور و مرور، ضعف فرهنگ شهرنشینی و آلودگی هوا زمینه‌های بی اعتمادی را میان شهروندان فراهم می‌کند که میل به قانون گریزی را افزایش می‌دهد. در کنار ساخت فضاها و کالبد شهر باید به برقراری روابط معقول میان محیط و وضع اجتماعی و فرهنگی توجه کرد. برخی از بحران‌ها در زندگی شهری در ضعف فرهنگ بومی و محله ای ریشه دارد و اصلاح رفتار شهروندان، رفع معضلات شهری و رواج هنجارهای شهرنشینی این بحران‌ها را رفع می‌کند. ایجاد تعادل میان فرهنگ اجتماعی، تاسیسات شهری، نظام حمل و نقل، کالبد شهر و کاربرها و مسئولان شهری راهکاری مناسب برای رفع معضلات شهری است. مدیران شهری باید در تحقق این مهم فعال باشند.   اولین گام در ارتقای فرهنگ شهرنشینی آگاهی بخشی به شهروندان است. مدیران شهری در زمینه اطلاع رسانی تا کنون عملکردی مطلوب داشته‌اند و باید این روند را ادامه دهند. از فناوری اطلاعات می‌توان در زمینه‌های مختلف بهره برد و اطلاعات مفید و تازه را در اختیار قرار داد تا اعتماد و رضایت شهروندان برای مشارکت جلب شود. رعایت قانون شهروندی و راهکارهای آن در پیشبرد اهداف مدیران شهری مهم است و مدیران شهری به این مهم توجه دارند و رفع نسبی معضلات، شاهدی بر این مدعی است. هنجار شهرنشینی مجموعه ای از قانونمندی‌های حاکم بر زندگی جوامع شهری است و بدون حاکمیت آن زندگی شهرنشینی برای همگان دشوار می‌شود.
   از ساز و کارهای کارآمد مدیران شهری برای رسیدن به مناسبات اجتماعی مطلوب و کاهش هزینه‌های شهری، برنامه‌ریزی برای ارتقای فرهنگ شهرنشینی است. آموزش و توانمندسازی شهروندان برای ارتقای دانش، تقویت مهارت‌ها، کسب عادت های صحیح زندگی اجتماعی و رفتارهای مطلوب شهروندی برای بهره‌گیری مناسب از امکانات شهری از ضرورت های مدیریت شهری در توسعه فرهنگ شهرنشینی است. مدیریت شهری ابزاری است که به کمک آن می توان توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به وجود آورد. مدیران شهری و شهرداری‌ها، می‌توانند به عنوان کارگزاران محلی به بهبود مناسبات اجتماعی کمک کنند.
 از نظر فرهنگی شهر خوب و مطلوب نیازمند مدیران شهری کارآمد و شهروندانی آگاه و آشنا به حقوق و وظایف شهروندی است. مدیران شهری باید برای آگاه سازی عمومی و ایجاد و ارتقای فرهنگ شهرنشینی، گسترش شهروندمداری و آموزش شهروندان، فعالیت کنند. مدیران شهری در فرآیند تحول و توسعه شهری نه فقط در ابعاد اقتصادی و عمرانی آن نقش و جایگاه ویژه‌ای دارند بلکه با تغییر و تحولات پر شتاب اجتماعی و فرهنگی و گسترش جمعیت شهرنشین، باید برای پاسخ‌گویی به مطالبات فزاینده فرهنگی و اجتماعی نیز تمهیدات لازم را فراهم کنند.    از وظایف مدیران جامعه، شناخت و تقویت نقاط قوت فرهنگ آن جامعه و سعی بر گسترش آن است. از دیگر وظایف مدیران، سعی در شناخت نقاط ضعف فرهنگی جامعه از طریق اشاعه فرهنگ‌های سازنده است. کالبدشکافی ضرورت مداخله و تاثیرگذاری مدیریت شهری در امور فرهنگی و اجتماعی و چگونگی اجرای آن، یکی از کارهای مهمی است که باید بررسی شود. شهروندان از مدیران شهری فقط انتظار رسیدگی به وضع عمرانی، کالبدی و اقتصادی و خدماتی شهر را ندارند، بلکه حمایت اجتماعی، روابط شهروندی، ساماندهی فرهنگی، فراهم کردن امنیت اجتماعی و روانی و نظایر این‌ها را می‌طلبند.
 مصطفی رضاحسینی
کارشناس مدیریت شهریارسال پیام اشتراک 
 
 Security code