موضوعات
ایلام

یك چهارم آب ایلام هدر می رود

نویسنده:
شبکه فرسوده در ایلام سبب هدر بالای آب می‌شود. مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان ایلام به همشهری گفت: 450 کیلومتر شبکه توزیع آب در شهر ایلام وجود كه ازاین میزان شبکه 120 کیلومتر فرسوده است و موجب هدررفت حدود 25 درصدی آب شرب را فراهم کرده است...
1396/06/04
شبکه فرسوده در ایلام سبب هدر بالای آب می‌شود. مدیرعامل شركت آب و فاضلاب استان ایلام به همشهری گفت: 450 کیلومتر شبکه توزیع آب در شهر ایلام وجود كه ازاین میزان شبکه 120 کیلومتر فرسوده است و موجب هدررفت حدود 25 درصدی آب شرب را فراهم کرده است.
داراب بیرنوندی افزود: 55 درصد از آب شرب شهر ایلام از سد چم گردلان تامین می‌شود که با استفاده از 4 ایستگاه پمپاژ به تصفیه‌خانه منتقل و از آنجا وارد شبکه توزیع می‌شود.
وی با اشاره به این‌که درهرایستگاه پمپاژ 6 پمپ فرآیند انتقال آب را انجام می‌دهند، افزود: از مهم‌ترین مولفه‌های بهره‌برداری آب 24 کیلومتر خط انتقال برق است كه برای تامین برق ایستگاه‌ها استفاده می شوند.
بیرنوندی ادامه داد: قیمت تمام شده هرمترمکعب آب درشهر ایلام بیش از هزار و500 تومان است که به صورت میانگین هر مترمکعب 341 تومان فروخته می‌شود.
مدیرعامل آب وفاضلاب شهری استان ایلام با بیان این‌که آزمایشگاه آب ایلام ازمعتبرترین آزمایشگاه‌های کشور و معتمد محیط زیست است، اظهارکرد: به روزترین تجهیزات آزمایشگاهی در این آزمایشگاه گنجانده شده است.
بیرنوندی با اشاره به این‌که بطورمتوسط برای استحصال هرمترمکعب آب شهری در کشور0/5کیلو وات برق نیاز دارد، ابراز کرد: در ایلام این میزان برق به 3/6کیلووات می‌رسد که موجب زیان انباشته شرکت در این بخش شده است.
وی به دردست اجرا بودن طرح مانیتورینگ شبکه آب وفاضلاب شهری در دهلران وسرابله برای اولین باردراستان اشاره واظهارکرد: مطالعه این طرح برای شهرایلام انجام و درصورت تامین اعتبارکار اجرایی آن آغاز می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code