موضوعات
ایلام

ایلام - پل باستانی گاومیشان

نویسنده: یلدا نعمتی
1397/02/14
درفاصله ی 30 کیلومتری دره شهر,مرز دو استان ایلام و لرستان پل تاریخی گاومیشان بر روی رودخانه ی سیمره
واقع شده است.قدمت این پل مربوط به دوره ی ساسانیان است.این پل جزاثار ملی ایران در استان ایلام به ثبت رسیده
است,علی رغم اینکه بیشتر از 90 درصد سازه در استان لرستان واقع شده است.خاص ترین ویژگی این پل عرض دهانه ی یکی از طاق های
ان است که در معماری باستان عریض ترین قلمداد می شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code