موضوعات
ایلام

پرداخت بهای گندم کاران ایلامی

نویسنده:
2 هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از بهای گندم کاران ایلامی پرداخت شده است...
1396/06/14
 2 هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از بهای گندم کاران ایلامی پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی ایلام به همشهری گفت: بخش عمده و قابل توجهی از بدهی گندم کاران شهرستان‌های گرمسیری و جنوب استان ایلام پرداخت شده است. کامران سلیمان پور عنوان کرد: کشاورزان شهرستان‌های مهران، دهلران، آبدانان، بدره و دره شهر مطالبات خود را دریافت کرده‌‌اند و گندمکارانی که پرونده فروش تضمینی گندم یا شماره حساب آنها با اشکال و نقص مواجه شده بعد از زمان اصلاح و رفع ایراد پرونده یا شماره حساب خود موفق به دریافت بهای گندم می‌شوند. مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام اظهارکرد: در شهرهای حوزه شمالی شامل سیروان، ایوان، چرداول، ملکشاهی و ایلام نیز بین ۵۰ تا ۸۰ درصد مطالبات گندم کاران این مناطق پرداخت شده است
سلیمان پورگفت: ۸۰ هزارتن ازگندم دروم ومعمولی استان ایلام به استان‌های متقاضی دریافت گندم صادر شده و درصورت وجود تقاضا سهم بیشتری ازگندم مازاد به خارج ازاستان ارسال می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code