موضوعات
ایلام

وضعيت بحراني عرصه‌هاي بياباني ايلام

نویسنده:
بيش از ۲۱‌درصد از مساحت 2 ميليون هكتاري استان را بيابان تشكيل مي‌دهد
1393/09/04
شايد باورش سخت باشد كه چطور استان كوهستاني ايلام بيابان دارد، اما حقیقت این‌است که در شهرستان‌هاي دهلران و مهران در جنوب استان كه هم مرز با عراق هستند بيابان‌ در حال پيشروي است و به همین دلیل تاكنون چند روستا در منطقه دهلران تخليه شده است.
به گزارش مهر، استان ايلام به دليل طبيعت سرسبز، كوهستاني، جنگل‌هاي بي‌شمار و بسياري از زييايي‌هاي خدادادي، در كشور به عروس زاگرس شهرت يافته است.
ايلام در غربي‌ترين نقطه ايران و با ۴۲۰ كيلومتر مرز مشترك با كشور عراق داراي بيش از ۶۴۰ هزار هكتار جنگل است و حدود ۸۷‌درصد مساحت استان را منابع طبيعي تشكيل مي‌دهد.
استان ايلام به استاني چهار فصل با آب و هواي متنوع مشهور است و به همين دليل در كنار كوهستان و جنگل، مناطقي با آب و هواي بياباني در اين استان قابل مشاهده است.
در اين بين شهرستان‌هاي مهران و دهلران عمده كانون‌هاي بياياني استان هستند كه در مرز كشور عراق قرار دارند و در فصل تابستان دماي اين دو شهرستان به بيش از ۵۰ درجه هم
مي‌رسد.
  ۴۲۵ هزار هكتار عرصه بياباني
«خيرالله آذركردار» مديركل منابع طبيعي استان ايلام اظهار كرد: استان ايلام با ۲۰ هزار كيلومترمربع وسعت، داراي ۸۷‌درصد منابع طبيعي است، يعني 7/1 ميليون هكتار آن را عرصه‌هاي طبيعي شامل جنگل و مرتع تشكيل مي‌دهد.
وي بيان كرد: اكنون ۴۲۰ هزار هكتار عرصه بياباني در استان ايلام وجود دارد كه از اين ميزان حدود ۱۴۰ هزار هكتار در وضعيت بحراني قرار دارد كه بايد هرچه سريع‌تر براي مبارزه با آن اقدامي اساسي
انجام داد.
آذركردار عنوان كرد: بيش از ۲۱‌درصد از مساحت 2 ميليون هكتاري اين استان را بيابان تشكيل مي‌دهد.
اين مسئول ادامه داد: اين نقاط بحراني در شهرستان‌هاي مرزي مهران و دهلران واقع شده‌اند كه به دليل خشكسالي، هجوم شن‌هاي روان، ريزگردها و بي‌آبي و عدم پوشش مناسب جنگلي در معرض بياباني شدن هستند.
وي افزود: كار تثبيت تاكنون در۱۰ هزارهكتار از اراضي كه كانون بحراني بيابان است انجام شده و براي مهار كانون‌هاي بحراني برنامه‌هاي جدي در دستور كار منابع طبيعي قرار دارد. بيابان‌زدايي مسأله‌اي جهاني بوده و تنها به مناطق جغرافيايي خاص محدود نمي‌شود و براي كنترل اين پديده عزم ملي و مديريت جهادي لازم است.
مديركل منابع طبيعي استان ايلام تصريح كرد: مهم‌ترين علت گسترش بيابان در ايلام تخريب پوشش گياهي به دلیل چراي بي‌رويه دام، فرسايش خاك، تعادل نداشتن دام با مرتع و جنگل و وضعيت پستي و بلندي محيط طبيعي
استان است.

جلوگيري از بياباني شدن
چندي پيش استانداران ايلام و ميسان عراق براي جلوگيري از گسترش بيايان در مرزهاي دو استان با هم به تفاهم رسيدند و «محمدرضا مرواريد» استاندار ايلام اعلام كرد: در بحث مربوط به كشاورزي و منابع طبيعي در راستاي بيابان‌زدايي(كمربند سبز يا توسعه جنگلداري) دو استان مي‌توانند همكاري و اقدام‌هاي خوبي انجام دهند.  در اين بين استاندار ميسان عراق به ايجاد كمربند سبز و مبارزه با بيابان‌‌زايي در دو استان ميسان و ايلام اشاره كرد و گفت: از اين طرح بسيار استقبال مي‌كنيم و از مسئولان استان ايلام مي‌خواهيم كه با توجه به كمبود فضاي سبز در استان ميسان، نهال به‌عنوان هديه در اختيار ما بگذارد.  وي عنوان كرد: همكاري براي مبارزه با بيابان‌زايي ميان دو استان هم‌جوار كه با كانون‌هاي بحراني بيابان‌زايي مواجهند و همچنین چاره‌اندیشی برای ريزگردها که از پيامدهاي اين مناطق است يك ضرورت براي حفظ سلامتي مردم دو كشور است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code