موضوعات
ایلام

موفقیت در کشت

نویسنده:
خلاقیت یک کشاورز باعث افزایش محصول و کاهش مصرف آب در مزرعه‌اش شد...
1396/08/03
خلاقیت یک کشاورز باعث افزایش محصول و کاهش مصرف آب در مزرعه‌اش شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،«مجاهد عبدی» که در سال 1393 یک ایستگاه پمپاژ از رودخانه سیمره به طول 7 کیلومتر احداث کرده بود توانست70 هکتار از اراضی کشاورزی خود را در دو سال اخیر به صورت بارانی زیرکشت مکانیزه ببرد و میزان برداشت خود را چند برابر کند.
وی با این دستاورد به عنوان مجری نمونه سامانه تحت فشار استان ایلام شناخته شد و عنوان گندم کار نمونه سال 95 را کسب کرد.
این جوان خلاق درباره موفقیت خود گفت: اکنون20هکتارکشت چغندر دارم که با استفاده ازبذردروتی وهمچنین کودهای نانو و بدون استفاده از سموم شیمیایی بعمل آوردم و در فصل برداشت این محصول از هر هکتار 130 تن چغندر برداشت کردم که این مقدار برداشت در هر هکتار تاکنون در استان بی‌سابقه بوده است.
عبدی اضافه کرد: همچنین مقدار 5 هکتار ذرت دانه‌ای در حال کشت دارم و برای سال زراعی آینده اقدام به کشت 40 هکتار دانه روغنی کلزا کردم.
این کشاورز موفق هلیلانی ادامه داد: دارای بیش از 30 هکتار گندم از نوع سیروان هستم و 20 هکتار زمین در دست آماده‌سازی برای کشت پیاز در این منطقه برای اولین بار در بخش هلیلان در برنامه کاری‌ام است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code