موضوعات
ایلام

مطلوبيت 99‌درصدی آب ايلام

نویسنده:
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري استان ايلام گفت: براساس آزمايش‌هاي به‌عمل آمده ازسوي شبكه بهداشت استان، مطلوبيت آب ايلام حدود4/99‌درصد است كه جزو آب‌هاي بسيار خوب در كشور محسوب مي‌شود.
1393/10/10
به گزارش همشهري «داراب بيرانوندي» افزود: درحال حاضر بيشتر آب آشاميدني شهر ايلام از سد و چشمه گل گل و تعدادي چاه تأمين مي‌شود كه تصفيه‌خانه آب براي بهداشتي كردن بيش از 550 ليتر آب در ثانيه طراحي و اجرا شده است.
وي ادامه داد: سال گذشته به‌منظور رفع مشكلات كوتاه مدت آب شهر ايلام طرح افزايش ظرفيت آب ايلام به بهره‌برداري رسيد كه120 ليتر در ثانيه آب به ظرفيت فعلي آب شهراضافه شد.
وي اظهاركرد: دربحث كيفي آب نيز بهره‌برداري از دستگاه الكتروليز نمك طعام براي تصفيه آب شهرايلام به جاي گازكلر از اقدامات مهم اين شركت در زمينه ايمن‌سازي و بهبود كيفيت آب آشاميدني بوده است.
مديرعامل شركت آب وفاضلاب شهري استان ايلام ادامه داد: از آنجا كه بحث كيفي آب بسيارمهم بوده وازحساسيت خاصي برخورداراست درهمين راستا پروژه كربن فعال براي حذف بوي آب و پيش‌بيني براي مواقع اضطرار و افزايش كيفي آب در حال اجراست كه تاكنون 50‌درصد پيشرفت داشته واعتبارلازم براي تكميل اين پروژه حدود 15ميليارد ريال است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code