موضوعات
ایلام

مدير شيلات و آبزيان استان:

مصرف ماهي خانوارهاي ايلامي به سرانه كشور نزديك شد

نویسنده:
مدير شيلات و آبزيان ايلام گفت: سرانه مصرف ماهي در سبد غذايي خانوارهاي استان به سرانه كشوري نزديك شده است.
1392/11/21
به گزارش ايرنا، «فتح‌الله‌سليماني» اظهار كرد: سرانه مصرف ماهي در ايلام اكنون 5/6‌كيلوگرم است كه با ميزان مصرف متوسط كشوري يك‌كيلوگرم فاصله دارد.
وي ادامه داد: سرانه مصرف ماهي در كشور 5/7‌كيلوگرم اعلام شده كه با استان ايلام تفاوت چشمگيري ندارد.
مدير شيلات و آبزيان ايلام افزود: 3500 قطعه بچه ماهي در دوره جديد رهاسازي بچه ماهي در استخرهاي استان رهاسازي شده است.
سليماني گفت: وزن ماهيان رهاسازي‌شده هر كدام بين 10 تا 15 گرم بوده كه به‌صورت‌ ترويجي در استخرهاي ذخيره آب كشاورزي در شهرستان‌هاي مهران، ايوان و شيروان رها شده است.
وي تأكيد كرد: بر اساس اعلام كارشناسان آبزي‌پروري در ايلام پيش‌بيني مي‌شود در مجموع 40 تن در يك دوره پرورش ماهي توليد شود.
مدير شيلات و آبزيان ايلام ارزش اقتصادي ماهي‌هاي توليد شده را
 4 ميليارد ريال اعلام كرد و گفت: بهره‌وري از منابع آب خرد كشاورزي و افزايش توليد مصرف آبزيان در استان ايلام از جمله اهداف اجراي اين طرح است. 140 استخر گرمابي و سرد ابي پرورش ماهي در استان ايلام وجود دارد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code