موضوعات
ایلام

مرکز غربالگری سرطان دراستان ایلام

نویسنده:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازپایان مراحل احداث مرکز غربالگری سرطان در این استان خبرداد...
1396/05/11
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام ازپایان مراحل احداث مرکز غربالگری سرطان در این استان خبرداد.
علی دلپیشه در گفت و گو با همشهری عنوان کرد: طی سال جاری اقدامات مهمی برای توسعه امکانات بهداشتی و درمانی در استان ایلام انجام شده است.
وی اظهارکرد: در روزهای آینده با اتمام مراحل احداث مرکز غربالگری سرطان ارائه خدمات به جمعیت ۴۵۰ نفری بیماران سرطانی استان در این مرکز آغاز می‌شود.
دلپیشه گفت: یکی از بزرگترین اقدامات بین بخشی در استان در بخش بهداشت است که در قالب آن بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای استان در راستای نوسازی و بازسازی ۱۰۰ مرکز بهداشتی از جمله خانه بهداشت، مرکز جامعه سلامت روستایی، بهورزی و ساختمان شبکه‌ها جذب شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code