موضوعات
ایلام

غذای گرم در مهدهای کودک ایلام

نویسنده:
1/5 میلیارد تومان برای اجرای طرح تامین غذای گرم در مهدهای کودک ایلام اختصاص یافت. مدیرکل بهزیستی ایلام به باشگاه خبرنگاران گفت: طرح تامین یک وعده غذای گرم ویژه کودکان روستایی و مناطق حاشیه شهرها و محروم در مهدهای کودک استان ایلام آغاز شده و امسال1/5میلیارد تومان برای اجرای آن اختصاص یافته است...
1396/07/19
1/5 میلیارد تومان برای اجرای طرح تامین غذای گرم در مهدهای کودک ایلام اختصاص یافت. مدیرکل بهزیستی ایلام به باشگاه خبرنگاران گفت: طرح تامین یک وعده غذای گرم ویژه کودکان روستایی و مناطق حاشیه شهرها و محروم در مهدهای کودک استان ایلام آغاز شده و امسال1/5میلیارد تومان برای اجرای آن اختصاص یافته است.
فرهاد قیصربیگی اظهار کرد: این طرح امسال در 200 مهد کودک اجرا می‌شود و پنج روز در طول هفته غذای گرم به کودکان این مهدها با حمایت مالی بهزیستی داده خواهد شد.
وی با بیان این‌که این طرح پارسال با پوشش 100 درصدی تمامی کودکان مهدهای کودک روستایی و حاشیه شهرها و محروم به تعداد 5 هزار و 370 کودک اجرا شد، گفت: طرح تامین یک وعده غذای گرم با هدف پیشگیری از سوء تغذیه کودکان محروم از مهرماه به مدت 100 روز در روستا مهدها و مهدهای حاشیه شهری و محروم استان ایلام اجرا خواهد شد.
قیصربیگی با اشاره به این‌که تمامی مهدهای کودک استان بصورت خصوصی با نظارت بهزیستی فعالیت دارند، اجرای طرح کمک به پرداخت شهریه کودکان نیازمند و توسعه و تجهیز مهدهای کودک مناطق محروم را از دیگر طرح‌های حمایتی بهزیستی از مهدهای کودک برشمرد.
بیش از 11 هزار کودک در بیش از 300 مهد کودک روستایی و شهری استان ایلام نگهداری می‌شوند.


 
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code