موضوعات
ایلام

صدای همشهری

نویسنده:
شهروندان محترم می‌توانند نظرات ، دغدغه‌ها و مشکلات خود را در تماس با تلفن سرپرستی همشهری در استانشان مطرح کنند.
1393/10/10
  • چالش دريافتي مدارس از دانش‌آموزان
برخي از مدارس استان ايلام يك‌سري كمك‌ها را به‌عنوان كمك اجباري به مدارس در نظر گرفته‌اند و از دانش‌آموزان خواسته‌اند حتماً مبلغ مورد نظر را به مدرسه پرداخت كنند. در غير‌اين صورت در پايان سال كارنامه براي اين افراد صادر نمي‌شود لذا از مسئولان اين سؤال را دارم كه اخذ اين كمك‌ها قانوني است يا خير.
الهه محمدي
  •  فرورفتگي آسفالت بلوار مدرس
قسمتي از آسفالت واقع در بلوار مدرس روبه‌روي كميته امداد استان ايلام به دليل نامناسب بودن موقع بارندگي آب زيادي را در خود جمع مي‌كند كه اين مسأله باعث بروز مشكلاتي براي رانندگان و عابران شده است. مسئولان لطفاً رسيدگي کنند.
محمد بيگيارسال پیام اشتراک 
 
 Security code