موضوعات
ایلام

سود صنعت چاپ ایلام از بازار عراق

نویسنده:
چاپخانه‌های ایلام با سفارش بازار نشر عراق رونق می گیرند...
1396/06/15
 چاپخانه‌های ایلام با سفارش بازار نشر عراق رونق می گیرند.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ایلام  عمران خودآموز درگفت وگوبا همشهری اظهارکرد: چاپخانه داران این استان باید با بازاریابی درشهرهای مرزی عراق روند چاپ و نشر در این استان را رونق داده و به توسعه و بالندگی این صنعت در استان کمک کنند.
وی یکی از علل پایین بودن چاپ و نشر در استان را از طرفی تقاضای پایین برای چاپ و از طرف دیگر الزام دولت الکترونیک عنوان کرد که بر روند توسعه صنعت چاپ و نشر تاثیر گذار بوده است.
معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام تمایل برخی افراد و دستگاه‌های اجرایی به چاپ آثارمکتوب درخارج استان را از دیگرمشکلات و علل‌های کم رونقی صنعت چاپ و نشر ایلام عنوان کرد.
خودآموزتاکید کرد: با توجه به این‌که بیشتراین افراد تمایل به چاپ آثار در خارج استان دارند چاپخانه داران نیزانگیزه به روزکردن تجهیزات را ندارند وکیفیت آنها را ارتقا نمی‌دهند.
وی با تأکید برداشتن نگاه حرفه ای درصنعت چاپ گفت: این مشکل نه تنها درحوزه صنعت چاپ بلکه درسایر زمینه‌ها نیز وجود داشته که باید دست اندرکاران این عرصه توانایی لازم را داشته و وارد این عرصه شوند.
وی با اشاره به فعالیت ١٦چاپخانه سنتی، ٢٧چاپخانه دیجیتال، یک لیتوگرافی و١٢چاپ سیلک دراین استان گفت: ازطرف دیگرکثرت واحدهای چاپی موجب کاهش وخرد شدن درآمدها وپایین آوردن خلاقیت از سوی چاپخانه داران شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code