موضوعات
ایلام

رونق کشت کلزا در مهران

نویسنده:
در شهرستان مهران ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت کلزا اختصاص یافت...
1396/07/17
در شهرستان مهران ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی به کشت کلزا اختصاص یافت.
مدیرجهادکشاورزی شهرستان مهران به همشهری گفت: استان ایلام رتبه ششم دربخش کشت کلزا درکشور را به خود اختصاص داده است. حجت عارف افزود: کشت کلزا در اراضی آبی بخش مرکزی شهرستان مهران آغاز شده است و تاکنون ۱۲ تن بذر گواهی شده و بیش از ۳۰۰ تن انواع کودهای شیمیایی در بین کشاورزان توزیع شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code