موضوعات
ایلام

رهایی ایلام از بافت فرسوده

نویسنده:
مدیرکل راه وشهرسازی ایلام وضعیت بافت فرسوده در این استان را تشریح کرد...
1396/07/19
 مدیرکل راه وشهرسازی ایلام وضعیت بافت فرسوده در این استان را تشریح کرد.
سید کمال‌الدین میرجعفریان به همشهری گفت: دراستان ایلام 27 درصد ازمناطق شهری دارای بافت فرسوده هستند که 720 هکتار را شامل می‌شود و در برنامه ششم توسعه قرار است حدود 10 درصد هرسال از بافت‌های فرسوده در کشور و استان ایلام بازسازی و نوسازی شود.
وی با بیان این‌که تسهیلات بانکی برای بازسازی واحدهای فرسوده در نظرگرفته شده است،گفت:پرداخت تسهیلات بافت فرسوده 40 میلیون تومان در مرکز استان و 30 میلیون تومان در شهرهای تابعه در نظر گرفته شده است و مدت و دوران مشارکت آن می‌تواند 2 سال باشد و کل مجموع دوره مشارکت و فروش اقساطی 12 ساله است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان ایلام گفت: 50 درصد تخفیف صدور پروانه ساخت و 25 درصد تخفیف نظام مهندسی به متقاضیان ساخت از مزایای اجرای طرح بافت فرسوده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code