موضوعات
ایلام

دختر کاراته کای ایلامی در مسابقات جهانی

نویسنده:
نگین آلتونی کاراته کای جوان ایلامی در وزن 59- رده سنی جوانان با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی اسپانیا را کسب کرد...
1396/06/06
نگین آلتونی کاراته کای جوان ایلامی در وزن 59- رده سنی جوانان با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی اسپانیا را کسب کرد.
احمد کریمی راد رئیس هیات کاراته استان ایلام به باشگاه خبرنگاران گفت: آلتونی در آخرین مسابقات انتخابی تیم ملی در مقابل نفرات برتر کاراته جوانان ایران درمبارزه ای مقتدرانه در وزن 59- کیلوگرم توانست 4 بار برحریف خود غلبه کند و به عنوان نفر اول وزن خود مجوز حضور درمسابقات جهانی کاراته در کشور اسپانیا را کسب کند.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code