موضوعات
ایلام

خطر در کمین مدارس ایلام

نویسنده:
زلزله به 86 مدرسه ایلام آسیب زد....
1396/09/05
زلزله به 86 مدرسه ایلام آسیب زد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام در تشریح این خبر به پانا گفت: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته در شهرستان‌های مختلف این استان زلزله اخیر به 86 مدرسه آسیب وارد کرده است. سعید هژبری افزود: پس از وقوع زلزله 21 آبان ماه کارشناسان این اداره کل از 140 فضای آموزشی استان که احتمال خسارت داشت، بازدید کردند که پس از بررسی مشخص شد 7 مدرسه در ایلام، 4 مدرسه در بدره، 11 مدرسه در دره شهر، 8 مدرسه در ایوان، 10 مدرسه در ملکشاهی، 3 مدرسه در چوار، 10 مدرسه در زرین آباد، 7 مدرسه در مهران، 3 مدرسه در دهلران، 6 مدرسه در هلیلان، 8 مدرسه در چرداول و 9 مدرسه نیز در سیروان آسیب کلی یا جزئی دیده‌اند. وی اظهار کرد: از این تعداد 26 فضا فرسوده و به تخریب و بازسازی نیاز دارد که از این میزان، 5 فضا در شهر ایلام، 3 فضا در بدره، 6 مدرسه در دره شهر، یک فضا در ایوان، 2 فضا در زرین آباد، یک فضا در ملکشاهی، 2 فضا در چوار، یک فضا در هلیلان، 3 فضا در چرداول و 2 فضا در سیروان واقع شده است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایلام گفت: با توجه به اینکه برخی از این مدارس برای حضور دانش آموزان امنیت نداشتند به همین منظور 13 مدرسه تخلیه و با سایر مدارس ادغام یا در شیفت مخالف ادامه فعالیت دارند. به گفته وی، از این 13 مدرسه تخلیه شده 4 فضا در شهرستان ایلام، 2 فضا در بدره، 2 فضا در دره شهر، یک فضا در ملکشاهی، 2 فضا در چرداول، یک فضا در زرین آباد و یک فضا نیز در چوار قرار دارد. هژبری میزان خسارت وارد شده بر اثر زلزله به این مدارس را حدود 32 میلیارد و 400 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به ادغام برخی مدارس اکنون 6 کانکس برای تحصیل دانش آموزان در شهرهای ایلام، دره شهر، ملکشاهی، چرداول و سیروان نیاز است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code