موضوعات
ایلام

جایگاه‌های سیار سوخت برای زائران اربعین

نویسنده:
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از راه‌ اندازی 4 جایگاه سوخت سیار برای خدمات ‌دهی به زائران اربعین در مهران توسط بخش خصوصی خبر داد...
1396/07/19
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از راه‌ اندازی 4 جایگاه سوخت سیار برای خدمات ‌دهی به زائران اربعین در مهران توسط بخش خصوصی خبر داد.
علی اصغر چاغروندی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: امسال و در ایام اربعین 4 جایگاه تامین سوخت (بنزین و گازوئیل) از سوی 2 شرکت خصوصی در مهران به ‌صورت سیار و شبانه ‌روزی آماده خدمات ‌دهی به زائران اربعین است.
وی افزود: از این تعداد 2 مورد در پارکینگ بزرگ اربعین در مسیر تردد زائران از سمت ایلام به مهران، یک جایگاه در پارکینگ برکت و یک جایگاه هم در ضلع روبروی پارکینگ اربعین درنظرگرفته شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام از تکمیل و راه اندازی جایگاه سوخت بنزین در 3 کیلومتری مرز مهران در داخل پایانه صدف خبرداد ویادآورشد: امسال ازظرفیت این جایگاه (بنزین و گازوئیل) درایام اربعین به خوبی استفاده خواهد شد.
چاغروندی گفت: همچنین دراین ایام ودرصورت نیاز2جایگاه سوخت سیار دیگردرورودی امامزاده پیرمحمد ملکشاهی و سه راهی صالح آباد راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی اکنون 5 جایگاه سیار در انبارهای شرکت موجود بوده و در صورت نیاز از این تعداد در ایام منتهی به اربعین استفاده می‌شود.
چاغروندی از آمادگی کامل جایگاه‌های سوخت این استان در ایام اربعین جهت خدمت رسانی به زائران حسینی خبر داد و افزود: هیچ نگرانی در تامین فرآورده‌های نفتی برای تردد وسایل نقلیه زائران اربعین حسینی وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ایلام اضافه کرد: تا هر ظرفیتی که به فرآوردهای نفتی (بنزین و گازوئیل) نیاز باشد، آن را تامین می‌کنیم و حتی در شرایطی مانند افزایش بار ترافیکی نیز اقدام به حمل و توزیع سوخت به صورت سیار خواهیم کرد.
66 جایگاه عرضه سوخت شامل 44 باب جایگاه عرضه فرآورده سوختی بنزین، گازوییل و 22 باب جایگاه CNG تک منظوره و 2 منظوره در استان ایلام فعال است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code