موضوعات
ایلام

ثبت ملی زبان لکی

نویسنده:
زبان لکی به عنوان یکی از میراث‌های معنوی ایلام ثبت ملی شد...
1396/07/03
زبان لکی به عنوان یکی از میراث‌های معنوی ایلام ثبت ملی شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری ایلام در این باره به همشهری گفت: دراجرای ماده ۱۲ کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس، زبان لکی و لاوه لاوه لالایی لکی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
عبدالمالک شنبه‌زاده اظهار کرد: زبان لَکی زبان طوایف لک ایران و از زبان‌های ایرانی شاخه شمال غربی رایج در مناطق غرب ایران است و ساختار اصلی دستوری و افعال لکی «همانند دیگر لهجه‌های کردی» در زمره زبان‌های شمال غربی ایرانی قرار می‌گیرد.
وی در تشریح لالایی ایلامی نیز گفت: لالایی در زبان لکی لاؤه لاؤه نامیده می‌شود و درلالایی مادران و خواهران اشعاری عاطفی و حماسی را با چند ریتم و مقام موسیقیایی برای کودکان می‌خوانند.
شنبه‌زاده با بیان این‌که زبان لکی به شماره ۱۴۳۸ مورخ 96/6/1 در فهرست آثارملی ناملموس به ثبت رسیده است، گفت: لاوه لاوه لکی نیز در تاریخ 96/6/1و به شماره ۱۴۳۹ در فهرست آثار ملی ناملموس و به صورت منطقه‌ای برای استان‌های لرستان، ایلام، کرمانشاه و همدان به ثبت رسیده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code