موضوعات
ایلام

توسعه کشت گلخانه‌ای در ایلام

نویسنده:
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی ایلام از برنامه‌ریزی برای توسعه کشت گلخانه‌ای در این استان خبرداد...
1396/07/17
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی ایلام از برنامه‌ریزی برای توسعه کشت گلخانه‌ای در این استان خبرداد. بابک افراز به همشهری گفت: براساس برنانه ششم توسعه حدود ۸۶ هکتارتوسعه گلخانه درطی ۵ سال درنظرگرفته شده که طی سال گذشته ۱۳ هکتار اجرا شد و طی سال جاری نیز ۱۵ هکتار به این میزان اضافه خواهد شد.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code