موضوعات
ایلام

توحید، شهری بدون فضای سبز

نویسنده:
میانگین سرانه فضای سبز درشهرها به ازای هرشهروند حدود 12 متر مربع است، ولی شهروندان شهر توحید در شهرستان چرداول از توابع استان ایلام از داشتن حتی یک متر مربع فضای سبز و پارک محروم هستند...
1396/06/04
میانگین سرانه فضای سبز درشهرها به ازای هرشهروند حدود 12 متر مربع است، ولی شهروندان شهر توحید در شهرستان چرداول از توابع استان ایلام از داشتن حتی یک متر مربع فضای سبز و پارک محروم هستند.
به گزارش ایرنا، علیرغم گذشت 12 سال ازتاسیس و فعالیت شهرداری، این شهرفاقد یک پارک وحتی یک مترفضای سبز است و طی این مدت شهرداران و شوراهای ادوارگذشته وفعلی برنامه‌ای برای رفع این مشکل و ایجاد یک پارک زیبا با وسایل سرگرمی و تفریحی نداشته‌‌اند که باعث دلخوری و اعتراض مردم شده است.
یوسف صیدمرادی شهردار توحید دراین زمینه گفت: وسعت شهرتوحید به 180 هکتار افزایش یافته ولی شهرداران و کارگزاران شهرداری و شورای اسلامی ادوار گذشته هیچگونه تملک زمینی برای ایجاد پارک و فضای شهر در نظر نگرفته‌‌اند و در این زمینه کوتاهی شده است.
مدیرکل امور شهری و شهرداری‌های استانداری ایلام نیزمی گوید: هرگونه خدمات یا ایجاد مبلمان شهری در هر شهری با مصوبه شورای شهر صورت می‌گیرد و باید از سال‌های گذشته شهرداران و شوراهای اسلامی وقت و فعلی در این خصوص چاره اندیشی می‌کردند.
عبادالله باقری خاطرنشان کرد: امسال آسفالت معابر در اولویت مصوبات شورای شهر توحید قرارگرفته که ازمحل اعتبارات وزارت کشوریک میلیارد و800 میلیون ریال به شهرداری توحید اختصاص یافته است که بنا به ضرورت موضوع و نیازشهربه پارک و فضای سبز امکان جابه‌جایی و تغییراولویت شورای شهر وجود دارد ومی توانند این اعتبار را برای پارک و فضای سبزشهرهزینه کنند.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code