موضوعات
ایلام

تلخاب همچنان می‌لرزد

نویسنده:
با تداوم رانش زمین در روستای تلخاب از توابع استان ایلام هنوز تدبیری برای رفع نگرانی مردم اندیشیده نشده است...
1396/06/13
 با تداوم رانش زمین در روستای تلخاب از توابع استان ایلام هنوز تدبیری برای رفع نگرانی مردم اندیشیده نشده است.
یكی ازساكنان این منطقه دراین باره به همشهری می گوید: فرورفت یكی ازتپه های منطقه هندمینی سبب وارد شدن خسارت به برخی از اراضی كشاورزی این منطقه شده است.
جمال آقایی ادامه می دهد: با توجه به اینكه قسمت تخریب شده در فاصله نزدیك روستا قرارگرفته بدون شك وقوع مجدد این حادثه در نزدیكی روستا ممكن است خسارات بیشتری به بار بیاورد.
فرماندارشهرستان بدره دراین زمینه به همشهری می گوید: رانش زمین در روستای تلخاب بخش هندمینی خسارت به اراضی کشاورزی را در پی داشته است.
سیروس مراد حاصلی درادامه خاطرنشان می‌کند: با توجه به این‌که رانش زمین پدیده‌ای طبیعی به شمارمی رود ممکن است این حادثه درهر منطقه‌ای رخ دهد.
وی می گوید: عمده خسارات دربخش کشاورزی وبه تاسیسات كشاورزی، پمپاژ و تاسیسات آبرسانی وارد شده است که میزان خسارات محاسبه و پیگیری خواهد شد.
معاون استاندارایلام نیزدراین باره گفت: مطالعات وبازدید‌های فنی لازم دراین باره انجام شده است.
شاپور پولادی اظهارکرد: براساس گزارش‌های کارشناسی عامل رانش زمین روستای تلخاب ناشی ازتحریکات واقدامات عمرانی سد سیمره در حین عملیات ساخت است.
این مسئول خاطرنشان کرد: مدیریت سد ونیروگاه سیمره مسئول رسیدگی به رانش زمین در روستای تلخاب هستند و درصورت وقوع حادثه مسئولیت برعهده مدیریت سد سیمره است.
پولادی گفت: مکاتبات لازم با مسئولان اجرایی سد سیمره صورت گرفته و مقاوم‌سازی رانش و اقدامات لازم درآن محل باید از طریق این مدیریت انجام شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code