موضوعات
ایلام

تلاش برای حل بحران سیمان ایلام

نویسنده:
رکود در کارخانه سیمان ایلام به یک بحران بزرگ تبدیل شده است...
1396/06/01
 رکود در کارخانه سیمان ایلام به یک بحران بزرگ تبدیل شده است.
معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام بر لزوم رفع مشکلات کارخانه سیمان ایلام به منظور رونق دوباره این واحد صنعتی استان تأکید کرد.
حشمت الله عسگری در گفت و گو با همشهری اظهار کرد: همراهی دستگاه‌ها در تداوم فعالیت کارخانه سیمان مهم و کلیدی است.
وی از دستگاه‌های امور مالیاتی، برق، گاز و تامین اجتماعی و صنعت خواست تا با مساعدت در تمدید زمان برای پرداخت مطالبات خود این کارخانه را کمک کنند تا تعطیل نشود.
عسگری همچنین از کارخانه سیمان ایلام خواست برنامه آتی برای پرداخت بدهی، تعیین تکلیف و رونق تولید و ایجاد بازارهای فروش جدید را ارائه کند تا این کارخانه همچنان به فعالیت خود تداوم بخشد.
 مدیرعامل شرکت کارخانه سیمان ایلام نیزگفت: کارخانه سیمان ایلام با 20 سال سابقه به دلیل برخورداری از کیفیت بالای مواد اولیه و ماشین آلات مجهز تاکنون لوح‌های زرین تقدیر از اروپا دریافت کرده است.
مجتبی فرونچی اظهار کرد: این کارخانه صادرات محور است و سالانه یک میلیون و 700 هزار تن سیمان تولید می‌کند.
وی ادامه داد: سال 94 عراق بازار صادرات را برای فروش سیمان محدود کرد که با مشکل مواجه شدیم چراکه میزان مصرف بازار ایلام و استان‌های همجوار تنها 300 هزار تن است و این کارخانه 80 درصد درآمد خود را از دست داده است.
وی یادآور شد: اکنون ماهانه 25 میلیارد ریال حقوق به 800 نفر کارگر مستقیم پرداخت می‌شود که درشرایط کنونی تعطیلی این کارخانه به یک معضل بزرگ تبدیل می‌شود.  فرونچی درخصوص ایجاد بازارهای جدید در جهان برای فروش سیمان نیزگفت: امسال با کشورآفریقایی غنا قرارداد فروش یک میلیون تن سیمان امضا شده اما به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل ونقل استان و افزایش 17 درصد کرایه حمل درماه با مشکل مواجه هستیم. وی خواستارمساعدت و همراهی دستگاه‌های مختلف، همچون اداره مالیات، گازو آب شد تا با اعطای مهلت زمانی بدهی آنها در سال جاری پرداخت شود.  وی تأکید کرد: کارخانه سیمان ایلام متعلق به استان است و در این شرایط اقتصادی و رکود بازار فروش سیمان، تعطیلی آن یک بحران است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code