موضوعات
ایلام

ایلام؛ سالمندان در خانه

نویسنده:
اکنون در مرکز شبانه روزی سالمندان زن ایلام 34 نفر و در مرکز ایوان حدود 30 سالمند نگهداری می‌شوند...
1396/07/18
اکنون در مرکز شبانه روزی سالمندان زن ایلام 34 نفر و در مرکز ایوان حدود 30 سالمند نگهداری می‌شوند.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام در این خصوص به ایرنا می‌گوید: با وجود فعالیت این 2 مرکز ولی فرهنگ سپردن سالمندان به مراکز بهزیستی در این استان نسبت به سایر مناطق کشور ضعیف است و عمده سالمندان ایلامی نزد خانواده‌ها نگهداری می‌شوند.
فرخ لقا جمشیدزاده تأکید کرد: علت عمده ارجاع این سالمندان به مراکز بهزیستی بصورت عمده داشتن بیماری جسمی، بی سرپرستی یا مشکلات مالی خانواده‌های آنان است.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی ایلام اظهار کرد: عمده خانواده‌های ساکنان این مرکز دارای مشکلات فرهنگی و مالی بوده و پس از سپردن سالمندان خود احساس مسئولیت نکرده و خود را دیگر صاحب سالمندشان نمی‌دانند.

احداث مراکز نگهداری از سالمندان
مدیرکل بهزیستی استان ایلام نیز معتقد است: اداره کل بهزیستی ایلام به دنبال توسعه مراکز نگهداری سالمندان نیست بلکه بدنبال ایجاد مجتمع‌های رفاهی و خدماتی است که نیازهای سالمندان را رفع کند.
فرهاد قیصربیگی بیان کرد: راه اندازی مراکز نگهداری سالمندان بصورت شبانه روزی نه تنها در ایلام بلکه کل کشور بنا به ضرورت بوده چراکه تمام هدف و تلاش بهزیستی نگهداری سالمندان در نزد خانواده هایشان است.
وی به راه اندازی بنیاد فرزانگان ویژه سالمندان اشاره کرد و گفت: این مرکز امسال با هدف غنی سازی اوقات فراغت سالمندان راه اندازی و در حوزه‌های ورزشی، فرهنگی، هنری و غیره به سالمندان خدمت ارایه می‌کند.
به گفته مدیرکل بهزیستی استان ایلام، انسان در دوره پیری به محبت و توجه نیاز داشته و خانواده‌هایی که مجبور می‌شوند سالمندان خود را به مراکز شبانه روزی بهزیستی تحویل دهند بدنبال رفع نیاز روحی آنها باشند.
مدیر کل بهزیستی ایلام از خانواده‌ها خواست با سرکشی از سالمندان و توجه به نیازهای آنها در اجر دنیوی و اخروی این کار خیر شریک شده چراکه تکریم پدر و مادر در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

   افزایش سالمندی
هرم جمعیتی ایران در سال‌های اخیر به سمت پیر شدن حرکت می‌کند که این وضعیت در سال‌های آینده نیز تشدید و کشورمان را با چالش سالمندی مواجه می‌کند بطوریکه پیش بینی می‌شود در سال 1420 از جمعیت 90 میلیون نفری ایران از هر 5 نفر یک نفر سالمند باشد.
نرخ جمعیت جوان در استان ایلام بر اساس آمارهای رسمی سال 75 حدود 44 درصد بود که در سال 95 به 20 درصد کاهش یافته است، ضمن این‌که نرخ جمعیت سالمندی استان از 5/1 درصد سال 75 به 7/8 درصد در سال 95 افزایش یافته است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code