موضوعات
ایلام

انرژی آزاد شده 31 استان برای جهش اقتصادی

نویسنده: بیژن کیامنش عضو شورای سردبیری گروه استان‌ها
موقعیت اقتصادی 31 استان کشور با تصویری روشن، در برنامه ششم توسعه بازتاب یافته است...
1396/07/29
موقعیت اقتصادی 31 استان کشور با تصویری روشن، در برنامه ششم توسعه بازتاب یافته است. رشد تجارت با کشورهای همسایه و جذب روزافزون گردشگران خارجی، محورهای دقیقی از حرکت اکنون و آینده استان‌ها به سوی توسعه فراگیرپیش‌بینی شده است. اما تکیه اصلی این تحولات برای تحقق دقیق بندهای قانون ششم توسعه در گرو وقوع یک اتفاق است ؛ جذب سالیانه 20 میلیارد دلار در بخش‌های صنعت و معدن استان ها. مشارکت برنامه ریزی شده استان‌ها برای تحقق رشد 9 درصدی که به تمامی در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است، مسئولان استان‌های کشور را برای جذب سرمایه‌های خارجی به تکاپو انداخته است.برپایی همایش‌های گوناگون، معرفی جذابیت‌های مختلف استان‌ها در زمینه سرمایه گذاری و... همه استان‌های کشور را در راستای تحولات پیش بینی شده در برنامه ششم، به متن گفت و گو‌های فراگیر اقتصادی و صنعتی وارد کرده است. این رویداد از این زاویه با اهمیت است که برای نخستین بار در 4 دهه تاریخ اقتصادی ایران، حرکت‌های توسعه گرایانه کشور،نه لزوما از تهران، بلکه از سراسر کشور آغاز شده است. به سخن دیگر سامانه برنامه ریزی دولت دوازدهم، تجربه نوینی را با گام‌های سنجیده در مسیر تمرکز زدایی آغاز کرده است که تداوم این استراتژی، قطعا به دگر گونی ساختارهای برنامه نویسی کشور می‌انجامد؛ ساختارهایی که برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت را با نگاهی عملگرایانه و صرفا نتیجه محور به پیش خواهد برد. تغییر مفاد برخی از مقررات برای شکل گیری بسترهای مناسب تمرکز زدایی در حوزه‌های تصمیم گیری به مشارکت فراگیر استان‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری می‌انجامد. فراموش نشود که اعتماد به نفس و همگرایی فزاینده استان‌ها که با شکل گیری بستر‌های ملموس تمرکز زدایی رخ می‌دهد، نیروهای عظیمی از خلاقیت و نوآوری را در شبکه‌های گسترده اقتصادی، رها خواهد ساخت که کمترین پیامد آن هم افزایی آگاهانه و موثر جامعه برای افزایش رشد اقتصادی و توسعه عمومی است.از سوی دیگر در 2 دهه گذشته توجه به شاخص‌هایی که امکان رشد اقتصادی را پر رنگ تر می‌کنند از اهمیت بسیاری برخوردار شده اند. به همین خاطر یک استراتژی در متن برنامه‌های یک ساله و پنجساله کشور‌های در حال رشد، به شکل‌های گوناگون مشاهده می‌شود؛ راهبرد صادرات در بازار‌های فرا مرزی و مشارکت فعال تجاری در اقتصاد جهانی.ارزیابی  دلایل رشد اقتصادی کشورهایی که در 3 دهه گذشته بازار‌های جهانی را با کالاهای متنوع و کیفی خود تسخیر کرده اند گویای این واقعیت است که الگوی‌های موفق اقتصادی که به رشد و توسعه صنعت و افزایش درآمد ملی انجامیده اند، پیش از هر چیز بر مشارکت گسترده مردم و استان‌های دور و نزدیک، استوار بوده است.روشن است که سامانه‌های متمرکز برنامه ریزی و از همه مهم‌تر دولتی شدن شبکه تجارت داخلی و خارجی، فرصت‌های توسعه را از جامعه دریغ خواهند کرد.پیامد این رویداد یعنی دولتی شدن شبکه تجارت داخلی و خارجی در جامعه تنها یک چیز است ؛ریسک پذیری روزافزون کسب و کارها و کاهش فرصت‌های اشتغال و در نهایت افزایش فقر. در این رهگذر دولت دوازدهم با درک اهمیت راهبردی صادرات غیر نفتی و پیامدهای غیر قابل انکار پیوند رشد اقتصادی با تجارت خارجی، موقعیت تازه ای، برای صادرات به بازارهای جهانی پیش روی 31 استان قرارداده است. هر چند برخی ازموقعیت‌های پیش بینی شده در برنامه هنوز نتوانسته بخش‌هایی از اقتصاد ایران را به بازار‌های جهانی متصل کند، اما تکاپوی اعجاب انگیز فعالان خلاق اقتصادی در شهر‌های دور و نزدیک،نمایی از توانمندی‌های پنهان و اشکارصنعت ایران را به نمایش گذاشته است که عبور خردمندانه دولت از پیچ بدخواهی‌های بازدارنده که به شکل تحریم‌ها خود نمایی می‌کنند، جهشی شگرف را در اقتصاد و صنعت ملی به نمایش خواهد گذاشت... انشااللهارسال پیام اشتراک 
 
 Security code