موضوعات
ایلام

افزایش اراضی آبی در ایلام

نویسنده:
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دهلران از افزایش اراضی آبی در استان ایلام خبرداد. علیمراد اکبری بیان کرد: با اقدامات انجام شده سطح اراضی آبی استان ایلام به ۲۰۰ هزار هکتار می‌رسد که تولید محصولات کشاورزی استان یک میلیون تن اضافه می‌شود...
1396/05/10
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دهلران از افزایش اراضی آبی در استان ایلام خبرداد. علیمراد اکبری بیان کرد: با اقدامات انجام شده سطح اراضی آبی استان ایلام به ۲۰۰ هزار هکتار می‌رسد که تولید محصولات کشاورزی استان یک میلیون تن اضافه می‌شود. وی در گفت‌وگو با فارس اظهارکرد: اجرای پروژه‌های سامانه گرمسیری و پروژه‌های حوزه آبخور سد کرخه در رونق اقتصادی استان ایلام تاثیر زیادی دارد. این مسئول گفت: کل پروژه‌هایی که در عرصه این دو طرح بزرگ در استان ایلام وجود دارد حدود 90 هزار هکتار است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک تصریح کرد: 30 هزار هکتار از این میزان اراضی از سامانه گرمسیری و 60 هزار هکتار هم از سد کرخه مشروب می‌شوند. وی ادامه داد: در آبخور سد کرخه حدود 45 هزار هکتار قرارداد منعقد کرده‌ایم که 25 هزار هکتار آن به اتمام رسیده است و مابقی هم در دست اجرا است. اکبری بیان کرد: حجم قراردادهای آبخور سد کرخه 700 میلیارد تومان است.  وی افزود: در سامانه گرمسیری منابع پیش‌بینی شده برای حدود 30 هزار هکتار 620 میلیارد تومان است که عملیات اجرایی در شهرستان‌های مهران و دهلران آغاز شده است.
معاون وزیرکشاورزی درامورآب وخاک ادامه داد: در سایت میمه در فاز اول 4500 هکتار از سامانه گرمسیری و در فاز دوم 7 هزار هکتار ازاراضی از محل سد میمه آبیاری می‌شود. وی گفت: نکته پراهمیت این پروژه این است که قریب به اتفاق این اراضی به روش‌های نوین ومدرن آبیاری می‌شود. اکبری تصریح کرد: دراستان ایلام توسعه روش‌های نوین آبیاری در اراضی خرد استان و اراضی آبخور چاه‌ها و سایر اراضی به صورت نامحدود و با توجه به توان و ظرفیت استان اجرا می‌شود و منابع مالی آن را تامین می‌کنیم. معاون وزیرجهاد کشاورزی در امور آب و خاک بیان کرد: با مجموعه اقدامات انجام شده سطح اراضی آبی استان به 200 هزار هکتار خواهد رسید که تولید محصولات کشاورزی استان یک میلیون تن اضافه می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code