موضوعات
ایلام

استخر شناي آموزش و پرورش مهران نيمه‌تمام رها شده است

نویسنده:
مسئول ورزشگاه شهداي آموزش و پرورش مهران گفت: استخر شناي اين شهرستان به علت اختصاص نیافتن اعتبار تنها 30‌درصد پيشرفت‌ داشته است.
1393/06/29
به گزارش مهر «احمد ترخان» اظهار كرد: 3 سال از كلنگ‌زني اين طرح مي‌گذرد اما عمليات اجرايي آن نيمه‌تمام رها شده است.
وي با اشاره به اين‌كه بر اساس طرح «سياح» قرار است سالانه دانش‌آموزان پايه سوم دبستان فن شنا را فرار گيرند افزود: اعتبار طرح سياح از محل اعتبارات ويژه اين طرح و برنامه‌هاي ورزشي و مصوبات دولت در سفرهاي استاني و منابع ديگر استاني تأمين مي‌شود.
مسئول ورزشگاه شهداي آموزش و پرورش مهران توضيح داد: اجراي اين طرح با مشكلاتي مانند كمبود امكانات و كمبود بودجه همراه است و استخر مناسب براي دانش‌آموزان وجود ندارد.
ترخان ادامه داد: اين مهم نيازمند همكاري، هم‌افزايي و مشاركت همه جانبه مردم و خيران و نيكوكاران و مسئولان ساير دستگاه‌هاست و انتظار مي‌رود اعضاي شورا، مديران و معلمان برای تحقق اهداف سند تحول بنيادين اين نهاد مقدس تلاش بيشتري داشته باشند. ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code