موضوعات
ایلام

استانداردسازی هنرهای سنتی درایلام

نویسنده:
معاون صنایع دستی ایلام ازاستانداردسازی 2 رشته رنگرزی سنتی و معرق نمد دراین استان خبرداد...
1396/06/27
معاون صنایع دستی ایلام ازاستانداردسازی 2 رشته رنگرزی سنتی و معرق نمد دراین استان خبرداد.
«حمید بختیاری» درگفت وگو با همشهری اظهارکرد: فراورده‌های دستی هر منطقه و حتی هرصنعتگر از نظرطرح ،شکل و اندازه از اشیای مشابه کاملا متمایز و قابل تشخیص است و درصددیم رشته‌های صنایع دستی استان را با هدف تعیین ویژگی‌ها، نمونه‌برداری، بسته‌بندی و نشانه‌گذاری انواع رشته‌ها استانداردسازی کنیم.
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایلام تصریح کرد: درسال 93 سه رشته گلیم نقش برجسته، چیت، سیاه چادر و در سال 94 ،2 رشته گیوه و نمد استاندارد‌سازی شده است.
معاون صنایع دستی ادامه داد: امسال نیز دو رشته رنگرزی سنتی و معرق نمد برای استاندارد سازی به دفتر حمایت از تولید معاونت صنایع دستی سازمان پیشنهاد شده است.
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code