موضوعات
ایلام

آبرسانی به مناطق عشایرنشین ایوان

نویسنده:
120 میلیون تومان برای تامین آب 923 خانوار عشایری ایوان از توابع استان ایلام هزینه شد. رئیس اداره امور عشایری ایوان به همشهری گفت: آبرسانی سیار توسط 3 دستگاه تانکرانجام می‌شود...
1396/07/17
120 میلیون تومان برای تامین آب 923 خانوار عشایری ایوان از توابع استان ایلام هزینه شد. رئیس اداره امور عشایری ایوان به همشهری گفت: آبرسانی سیار توسط 3 دستگاه تانکرانجام می‌شود.
به گفته مجتبی احمدی علاوه بر آبرسانی توسط تانکرها آبرسانی ثابت نیز ازمحل چاه آب پلیه، گیلانه، سیاهگل، سپاه، روان و چشمه مهر به ازای هر خانوار 3هزار لیتر برای 10 روز و همچنین آب شرب دام‌های همراه عشایر تامین می‌شود.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code