موضوعات
هرمزگان

10 خانه‌ برای صنایع دستی هرمزگان

نویسنده:
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان از راه اندازی۱۰خانه صنایع دستی در این استان خبرداد...
1396/06/22
مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان از راه اندازی۱۰خانه صنایع دستی در این استان خبرداد.
محسن ضیایی به تسنیم گفت: تاکنون 4 خانه صنایع دستی راه‌اندازی شده است.
وی با اشاره به طرح افزایش خانه‌های صنایع‌ دستی در هرمزگان، عنوان کرد: توسعه خانه‌های صنایع دستی طرح مناسبی است که می‌توان در قالب آن با کمترین هزینه شغل پایدار ایجاد کرد.
وی ادامه داد: یکی ازبرنامه‌های مهم ما ایجاد خانه‌های صنایع دستی در شهرها و روستاهای هرمزگان است و درسال 94دراولین اقدام با توجه به جاذبه‌های گردشگری وقدمت بندرکنگ اولین مرکزخانه صنایع دستی در این شهرایجاد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی وگردشگری هرمزگان افزود: اهدافی که در این راستا پیگیری شده شامل بسترسازی برای افزایش تولیدات صنایع دستی و کمک به اقتصاد محلی با توجه کاربردی بون صنایع دستی در هرمزگان بوده است.
وی گفت: نزدیک به 64 هزارصنعتگرثبت شده صنایع دستی در هرمزگان داریم که بیش از98درصد آنها بانوان هستند وایجاد خانه‌های صنایع دستی کمک بسیاری به رونق اشتغال و کار آنها خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری هرمزگان خاطرنشان کرد: همچنین در دانشگاه هرمزگان رشته صنایع دستی تدریس می‌شود که برای اشتغال فارغ‌التحصیلان این رشته با راه‌اندازی خانه‌های صنایع دستی برنامه‌ریزی شده است.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code