موضوعات
هرمزگان

پرورش شتر شیرده در هرمزگان

نویسنده:
طرح پرورش شتر شیرده در هرمزگان اجرا می‌شود...
1396/06/12
 طرح پرورش شتر شیرده در هرمزگان اجرا می‌شود.
ناصر حیدری پوری رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در گفت و گو با همشهری با بیان این‌که یکی از ظرفیت‌های مهم در بخش کشاورزی استان که کمتر مورد توجه قرار گرفته صنعت شتر داری است، افزود: این طرح با حضور سرمایه گذاران کشور آلمان با هدف صنعتی کردن شتر داری و تولید شیر شتر در استان اجرا می‌شود.
وی پرورش میگو وماهی در قفس، اصلاح نژاد بز محلی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای، گسترش سیستم آبیاری نوین، احیای باغ‌های فرسوده، ایجاد زیرساخت‌های صنایع فرآوری وبسته بندی و کشت محصول گندم وکلزا روی نوار تیپ از مهم‌ترین اقدامات انجام شده برشمرد.
این مقام مسئول بیان کرد: برای اجرای طرح احیای نخلستان‌های فرسوده برای هرهکتار اعتباری بالغ بر20میلیون تومان نیازاست که در صورت همکاری سیستم بانکی و تامین اعتبار، 20هزار هکتار از نخلستان‌های استان با ارقام تجاری جوان سازی خواهند شد.
حیدری پوری با بیان این‌که توزیع 16هزار پاجوش نخل بین کشاورزان در دستور کار قرار دارد اظهار کرد: باید با کشت ارقام تجاری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب بستر صادرات خرما را به کشورهای مختلف فراهم کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گفت: هرمزگان در اجرای سیستم آبیاری نوین در کشور پیشرو است بطوری که از 174هزار هکتار زمین کشاورزی 95هزار هکتار آن یعنی چیزی حدود 54درصد به سیستم آبیاری نوین مجهز هستند.
حیدری پوری ارتقای راندمان آب، افزایش بهره وری، کاهش هزینه‌های تولید وافزایش تولید محصولات اقتصادی را از مهم‌ترین اهداف اجرای سیستم‌های آبیاری نوین برشمرد.
وی ناآگاهی بهره برداران از چگونگی استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین را عمده مشکلات رسیدن به اهداف طرح آبیاری نوین دانست و بیان کرد: آموزش کشاورزان درخصوص کمبود آب و استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین ضروری است.
این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود با اشاره به این‌که هرمزگان درتولید کلزا در کشور رتبه چهارم را دارد تصریح کرد: سال گذشته 2هزار هکتار از محصول کلزا و گندم بر روی نوار تیپ کشت شده که امسال این رقم به 2هزارو 500هکتار افزایش می‌یابد.
حیدری پوری اذعان کرد:امسال طرح احیای دشت مرکزی و شمالی میناب را دراولویت برنامه‌های خود قرار داده ایم.
وی با اشاره به این‌که 10هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی دشت میناب درسالهای اخیر به دلیل خشکسالی از مسیر تولید خارج شده است اظهار کرد: عملیات تجمیع، تسطیح،نوسازی و اجرای آبیاری تحت فشار در دشت مرکزی در دستور کار قراردارد و در خصوص دشت شمالی رایزنی‌هایی برای تامین 10میلیون متر مکعب آب از سد شمیل ونیان با آب منطقه‌ای استان انجام شده است.
حیدری پوری اضافه کرد: درصورت تامین آب موردنیازدربخش شمالی بیش از2هزارو500هکتاراززمین‌های این حوزه به زیرکشت محصولات استراتژیک وسبزی وصیفی خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: اکنون درآمد سالیانه دشت میناب 35میلیاردتومان است که درصورت احیا این میزان درآمد به 210میلیارد تومان خواهد رسید.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code